VFU Verksamhetsförlagd utbildning / APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Almunge förskola tar emot studenter från förskollärarutbildningen (VFU) samt från barnskötarutbildningen (APL). På förskolan förbereds studenterna för kommande yrkesverksamhet och får både praktiska och teoretiska erfarenheter som de kan använda i sina fortsatta studier. Studenterna handleds på förskolan av erfarna förskollärare eller barnskötare.

Uppdaterad: