Verksamhet och pedagogik

Vår undervisning sker planerat eller spontant under hela utbildningen efter barnens behov, intressen och erfarenheter

Nationella styrdokument samt lokala mål finns som grund för utformningen av undervisningen.
Vi arbetar medvetet med normer och värden genom att alltid ha barnets bästa i fokus.
Hos oss får barnen möta trygghet, glädje och samspel vilket är en förutsättning för utveckling och lärande.

Uppdaterad: