Lärmiljöer

Vi arbetar aktivt med lärmiljöer inomhus och ute på gården.
Lärmiljöerna formas utifrån barnens erfarenheter, intressen och behov av utmaningar samt anpassningar.
Lärmiljöerna är inbjudande och lockar till lek, kreativitet och utforskande men även till avskildhet och lugn.
Genom barnråd, diskussioner och observationer blir barnens delaktighet central i planeringen av miljöerna. I det praktiska genomförandet deltar barnen genom att måla, flytta material eller bygga och spika.

Uppdaterad: