Förskolans värdegrund

Vi på Almunge Förskola arbetar utifrån att barnet är i fokus. Barnet är kärnan i vår verksamhet. ”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna”  Lpfö-98, s.4. Klicka på bilden, för att se hela värdegrunden.

Uppdaterad: