Block

Almunges förskola är uppdelade i 2 block, Vintergatan och Norrskenet.

  • På Vintergatan/Norrskenet går barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är indelade i tre åldersnära grupper.
  • Alla lärgrupper arbetar efter gemensamma styrdokument och prioriterade mål utifrån Lpfö98. Arbetet i lärgrupperna kan se olika ut, då vi utgår från barnens nyfikenhet och intresse i våra olika projekt.
Uppdaterad: