Förskolans kunskapssyn

"Intryck förvandlas till uttryck"

 • Vara tillåtanda
  Pedagogerna vågar tänka "utanför ramarna", låter barnen prova på, undersöka och utforska. Pedagogerna ger varandra tid att vara närvarande med en mindre grupp barn när det behövs. Barnen erövrar kunskap genom att få tid och utrymme att utforska olika material med alla sina sinnen.
 • Vara Lyhörd
  Pedagogerna lyssnar på barnen, är närvarande och tar deras intresse samt frågeställningar på allvar. Barnen kan utveckla sina tankar och funderingar tillsammans med pedagogerna och andra barn.
 • Att inspirera & utmana
  Pedagogerna ger utmanande frågeställningar, undersöker och letar fakta tillsammans med barnen, samt inspirerar med resurser och material för att barnen ska kunna utforska vidare. Lärmiljöerna ändras efter barnens intresse för att ge ny inspiration, stimulans och nya utmaningar.
  Pedagogisk dokumentation och reflektion gör barnen medvetna om nya kunskaper och möjligheter till vidareutveckling.
Uppdaterad: