Förskolans styrdokument

"läroplan för förskolan Lpfö98"

En förskola där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet, främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådan miljö växer självförtroende, respekt och tolerans. En verksamhet som saknar mening och lust kan vara en grogrund för trakasserier och annan kränkande behandling.

På förskolan kan du läsa "planen mot diskriminering och kränkande behandling". 

Förskolan är till för ditt barn (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: