Ledningsteam

Förskolechef
Marie Bjersby Edin

Biträdande förskolechef

Malin Dennermalm
Biträdande förskolechef
Lotta Granström

Biträdande förskolechef för Funbo fsk och Slavsta fsk.

Pedagogisk utvecklare
Katarina Forrsell Ahl
22 december 2014