Grindarna på gården

Varje dag när ni lämnar och hämtar ert barn passerar ni grindar som finns på förskolan. Grindarna är till för att hindra barnen från att lämna förskolan på egen hand. Vi vill därför vädja till er som lämnar och hämtar barn på Almunges förskola,

STÄNG ALLTID GRINDARNA!

 

Om grinden ej går att stänga meddela någon i personalen. Detta är för era barns säkerhet.

Uppdaterad: