Förskolan är till för ditt barn

Förskolan är till för ditt barn. (PDF, 1 MB)

En broschyr om förskolans läroplan
Broschyren riktar sig främst till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.

Uppdaterad: