Föräldrainformation

Ring alltid förskolan om: ditt barn är sjuk eller ledig, om någon annan än vårdnadshavare ska hämta, om ni blir försenade.

Ring alltid före kl 8.00 om barnet ej kommer till förskolan och meddela gärna dagen innan ni kommer tillbaka. Detta för att verksamheten ska kunna planeras på bästa sätt. Extra viktigt i de fall då barnen har specialkost.

Öppning och stängning sker normalt på Vintergatan.där tar vi emot barnen fram till kl 7.00 på morgonen och efter kl 17.00 på eftermiddagen

Frukost serveras varje dag kl 7.00. Vi ser gärna att de barn som ska äta frukost på förskolan har kommit kl 7.00. Detta för att alla barn ska få en så bra start som möjligt på dagen. 

Förskolan är öppen mellan 6:00-17:30.

Avdelningsreflektion. På fredagar turas arbetslagen på de båda blocken om att reflektera. Det innebär att pedagogerna tar hand om varandras grupper då. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Föräldrainformation