Almunge förskola

Almunge förskola är belägen ca 3 mil från Uppsala.

Förskolans öppettider är 6:30-17:30. Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Rätten till plats gäller normalt från morgon 6:30.

Förskolan har 74 st platser fördelade på två block. Barnen delas in i mindre lärgrupper, där barnens intressen och nyfikenhet styr innehållet i verksamheten. Miljön är planerad och inredd för ett utforskande arbetssätt utifrån förskolans läroplan samt Uppsala kommuns "lärmiljöer".

Förskolans mål

”Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”

 

Förskoleverksamhetens vision lyder;
Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten – då blir vi Det självklara valet.
Vårt motto är ”Alla barn ska lyckas”