Förskolans utemiljö - ett forskningsämne

Förskollärare på Almunge förskola har forskat kring hur fler mötesplatser på förskolans gård utvecklar både barn och pedagoger. Resultatet är attraktiva lekytor, fler vänner och bättre samarbete.

Två förskollärare från Almunge förskola, Johanna Bjervner och Sara Sörell, har deltagit i forskningsprogrammet Undif, undervisning i förskolan sedan 2016. I sitt avslutande arbete valde de att forska kring hur fler mötesplatser på förskolans gård utvecklat både barn och pedagoger.

Förskolan utvecklade under förra året lärmiljöer inomhus med positivt resultat. Idén kom därför att använda sig av utemiljön i det avslutande forskningsarbetet. Resultatet har blivit en gård med fler och attraktiva lekytor och med mer plats för kreativitet. Barnen har fått fler vänner och pedagogerna samarbetar mer.

Läs en intervju med förskollärarna och deras artikel i ämnet. 
 
8 april 2019